Welkom

Muziekfestival XS Nigtevecht op 4 september 2021.

Het muziekfestival 2021 gaat door! Maar wel in een zeer kleine XS (eXtra Smal) versie. Als de ontwikkeling van de covid situatie daartoe aanleiding toe geeft, blijft de kans bestaan dat op het laatste moment de af te geven vergunning wordt ingetrokken. Daarom organiseren we een kleinschalig festival, met een bescheiden lichtinstallatie en een bescheiden geluid. Alleen de inzet van lokale bands. Geen hoge financiële verplichtingen. De publiciteit beperkt zich tot Nigtevecht. Het ligt in de bedoeling dat een ponton aan het Amesz park als podium gaat dienen. Naar verwachting wordt er gestart op 16:00 uur. Het muziekfestival eindigt eerder dan gebruikelijk. Er wordt nog gezocht naar akoestische optredens die worden ingezet in de ombouwpauzes (ongeveer 10 minuten). Aanmelding kan via het formulier op de “Over ons” bladzijde van deze site.

Het programma 2019 was:

flyer 29019

Ook deze editie was weer gratis toegankelijk. Met dank aan onze sponsoren die dit weer financieel mogelijk maken, in het bijzonder Gemeente Stichte Vecht (bijdrage uit het leefbaarheidsfonds), Prins Bernard Cultuurfonds Stichtse Vecht , Gooische Auto Mediair Naarden, Rabobank Amstel en Vecht  en de inzet van vele vrijwilligers. Kijk ook eens op sponsors  met nog meer personen en lokale bedrijven die dit festival financieel en door hun inzet mogelijk maken!

De presentatie van het festival was in de vertrouwde handen van Pieter Tammens.

En van de gratis de pont speciaal voor het festival is weer veel veelvuldig gebruik van gemaakt.